PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Podlaskie Centrum Innowacji zaprasza do korzystania ze swoich usług


Przedsiębiorco!

Poszukujesz nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych,
a może oferujesz innowacyjne produkty lub technologie?


Zgłoś się do swojego Konsultanta Subregionalnego
w Bielsku Podlaskim lub SuwałkachZapraszamy:

  • instytucje otoczenia biznesu w celu zarejestrowania się w bazie danych instytucji wsparcia biznesu, która ma stanowić listę referencyjną dla przedsiębiorców,
  • podlaskich przedsiębiorców do zgłoszenia zapotrzebowania na nowe rozwiązania technologiczne oraz do zgłoszenia swoich ofert technologicznych.

Korzyści:

  1. Oferty i zapotrzebowania zostaną bezpłatnie umieszczone w zintegrowanej bazie danych i pozwolą na kojarzenie partnerów.
  2. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z darmowych szkoleń
  3. Darmowa analiza ekspercka.

W projekcie przewidziano pilotażowe przeprowadzenie, na rzecz przedsiębiorstw, 20 specjalistycznych usług eksperckich. Usługi te obejmują katalog działań związanych z analizą obecnych rozwiązań technologicznych i przeprowadzonych na jej podstawie rekomendacji, co do wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.

Projekt Podlaskie Centrum Innowacji realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku przy współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz firmy T-Matic Grupa Computer Plus.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni funkcję konsultanta subregionalnego z siedzibą w Bielsku Podlaskim i w Suwałkach w projekcie „Podlaskie Centrum Innowacji”.

Kontakt:

Krystyna Biełach
Konsultant Subregionalny

Obszar funkcjonowania:
Powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki

ul. Mickiewicza 31 pok. 14
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 085 7301842
fax: 085 7303022
e-mail: bielach@pfrr.bialystok.pl

Marek Wasilewski
Konsultant Subregionalny

Obszar funkcjonowania:
Powiaty: augustowski, sejneński i suwalski oraz Miasto Suwałki

Ul. Sejneńska 2, II piętro, pokój 300
/siedziba Kredyt Banku/
16-400 Suwałki
tel/fax: 087 5662989
e-mail: wasilewski@pfrr.bialystok.pl

Strona internetowa projektu: http://pci.podlasie.pl


Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych nowymi technologiami do składania ofert i potrzeb technologicznych