PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Informacje o projekcie INNO-DEAL

INNO–DEAL jest projektem zainspirowanym przez silniejszą niż kiedykolwiek potrzebę regionów do odnalezienia wspólnych dróg rozwoju oraz tworzenia strategii synergii poprzez dzielenie się doświadczeniami i dostarczanie zaleceń do europejskich autorytetów na wszystkich poziomach.

INNO–DEAL skupia 12 różnych regionów z 12 państw (Włochy, Francja, Austria, Rumunia, Finlandia, Czechy, Wielka Brytania, Litwa, Słowenia, Hiszpania, Polska i Niemcy), a celem ich działań są przede wszystkim:

  • Stworzenie warunków do systematycznej wymiany doświadczeń
  • Rozwijanie wzajemnego cyklu nauczania programów regionalnych opartych na obopólnych założeniach mentoringowych
  • Utworzenie wspólnego podłoża dla współpracy i realizacji wspólnych programów dotyczących międzyregionalnych działań innowacyjnych.

Projekt realizowany jest w celu stworzenia warunków do promowania systematycznej wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie istniejących programów rozwijających innowacje i wspierających rozwój MSP ze szczególnym naciskiem na tworzenie przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.

Zrealizowany projekt pozwoli przede wszystkim na identyfikację i wyłonienie instytucji innowacyjnych odgrywających kluczową rolę w regionie, posiadających jasno sprecyzowaną rolę w zakresie polityki innowacyjności. Znajdą się wśród nich władze regionalne, organizacje przemysłowe, uczelnie wyższe, MSP, Parki Naukowe i wszyscy zaangażowani w procesy innowacyjne, którzy mogą dostarczyć wskazówek, sugestii, komentarzy w zakresie wdrażania polityki na szczeblu regionalnym.

Dzięki działaniom i procesom rozpoczętym przy INNO-DEAL zaistnieje możliwość utworzenia wspólnej, międzyregionalnej strategii wspierania innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Opracowanie i analiza wszystkich podjętych działań pozwoli na wdrożenie procesów informacyjnych i szkoleniowych we wszystkich zaangażowanych regionach.

Strona główna projektu: www.proinno-europe.eu/innodeal


 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS