01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Europejska Agencja Środowiska (EEA) 2013/12/10

Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Stanowi główne źródło informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 32 kraje członkowskie.

Agencję Środowiska ustanowiło rozporządzenie Unii Europejskiej, które weszło w życie pod koniec 1993 r. bezzwłocznie po podjęciu decyzji o usytuowaniu siedziby Agencji w Kopenhadze. Prace rozpoczęły się na dobre w 1994 r. Na mocy wspomnianego rozporządzenia została również powołana europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Mandat Europejskiej Agencji Środowiska obejmuje:

  • pomoc Unii Europejskiej oraz krajom członkowskim EEA w podejmowaniu świadomych decyzji mających na celu polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska w polityce gospodarczej oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.
  • koordynowanie prac europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Głównymi odbiorcami usług Agencji są instytucje Unii Europejskiej — Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada - oraz jej kraje członkowskie. Oprócz głównej grupy podmiotów polityki europejskiej jej działania służą również takim instytucjom UE, jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

Ważnymi użytkownikami dostarczanych przez Agencję informacji jest także środowisko biznesowe, akademickie, organizacje pozarządowe i inne organy społeczeństwa obywatelskiego.

Europejska Agencja Środowiska dostarcza rozmaitych ocen dotyczących stanu środowiska, kierunków zmian w środowisku oraz presji wywieranej na nie przez czynniki ekonomiczne i społeczne. Agencja opracowuje również scenariusze, prowadzi ocenę polityki i dba o zapewnienie jakości danych. Ponadto koordynuje działania europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Prace Agencji koncentrują się na czterech głównych obszarach tematycznych:

  • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz poznanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ochrona zdrowia człowieka i jakości życia,
  • wykorzystanie zasobów naturalnych i odpadów oraz gospodarowanie nimi.

Do produktów opracowywanych przez Agencję należą: 5-letnie raporty o stanie środowiska, raporty tematyczne i techniczne, przeglądy, publikacje o najważniejszych wydarzeniach i usługi informacyjne w Internecie, multimedia oraz interaktywne internetowe narzędzia edukacyjne. Usługi obejmują doradztwo eksperckie na rzecz decydentów politycznych, konferencje i wizyty, systemy informacyjne, sieci i działalność komunikacyjną skierowaną do ogółu społeczeństwa.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://www.eea.europa.eu/pl/about-us/who

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS