01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Dyrektywa UE o e-handlu 2014/02/10

13 czerwca 2014 roku wejdą w życie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (…) które ujednolicają m.in. zasady handlu w Internecie na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej.

Nowa dyrektywa ma przyczyniać się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez przepisy nowej dyrektywy jest jeden ujednolicony dla całej Unii Europejskiej termin zwrotu rzeczy zakupionej przez Internet - 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Termin na zwrot będzie liczony od dnia wejścia w fizyczne posiadanie towarów przez klienta.

Nowa dyrektywa będzie miała zastosowanie do każdej umowy zawartej po dniu 13 czerwca 2014 między przedsiębiorcą a konsumentem. Ma ona zastosowanie również do umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej lub dostarczanie centralnego ogrzewania, w tym również przez dostawców publicznych, w zakresie, w jakim towary te dostarczane są na podstawie umowy.

Dyrektywa określa zakres informacji dotyczących transakcji, których przedsiębiorca w jasny i zrozumiały sposób powinien udzielić konsumentowi przed zawarciem umowy. Określa również zakres informacji dotyczących możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie udzieli konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy, okres na odstąpienie od umowy upłynie po 12 miesiącach od zakończenia początkowego okresu na odstąpienie od umowy.

Dokument określa również obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy oraz wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy.

Dyrektywa reguluje również m.in. termin dostawy zamówionych towarów - przedsiębiorca ma je dostarczyć, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy przez infolinię. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada linię telefoniczną przeznaczoną do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, konsument — kontaktując się z przedsiębiorcą — nie może płacić taryfy wyższej niż taryfa podstawowa.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://www.mg.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS