01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Dyrektywa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych 2014/07/21

Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). Na podstawie Dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

Zgodnie z przepisami Dyrektywy, Komisja Europejska musi zwrócić się do odpowiedniej europejskiej organizacji normalizacyjnej z wnioskiem o sporządzenie normy europejskiej dotyczącej semantycznego modelu danych dla podstawowych elementów faktury elektronicznej, tak aby norma europejska była zgodna z co najmniej następującymi kryteriami:

  • była technologiczne neutralna,
  • była zgodna z odpowiednimi normami międzynarodowymi dotyczącymi fakturowania elektronicznego,
  • miała wzgląd na potrzebę ochrony danych osobowych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, na podejście polegające na uwzględnieniu ochrony danych już w fazie projektowania oraz na zasady proporcjonalności, minimalizacji danych i celowości,
  • była zgodna ze stosownymi przepisami dyrektywy 2006/112/WE,
  • umożliwiała stworzenie praktycznych, przyjaznych użytkownikowi, elastycznych i oszczędnych systemów fakturowania elektronicznego,
  • uwzględniała szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak również instytucji zamawiających poniżej szczebla centralnego i podmiotów zamawiających,
  • nadawała się do użycia w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami.

Następnie, opracowana przez europejską organizację normalizacyjną norma zostanie poddana testom pod kątem jej praktycznego stosowania przez użytkownika końcowego oraz konsultacjom z Parlamentem Europejskim i rządami krajowymi. Jeśli testy i formalne konsultacje przebiegną pomyślnie, Komisja opublikuje normę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja ta musi nastąpić nie później niż 27 maja 2017 r.

Poza tym, dyrektywa definiuje pojęcia. Określa również zasady aktualizacji lub zmiany normy europejskiej, wymienia podstawowe elementy faktury elektronicznej. Zobowiązuje Państwa członkowskie UE do zapewnienia, aby instytucje zamawiające i podmioty zamawiające odbierały i przetwarzały faktury elektroniczne spełniające normę europejską dotyczącą fakturowania elektronicznego. Termin transpozycji Dyrektywy w państwach członkowskich to 27 listopada 2018 roku.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: www.mg.gov.pl/node/20807

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS