01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Programy rządowe i resortowe wspierające działania polskich eksporterów 2014/11/19

Program Rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.). Celem Programu, jest zapewnienie finansowania kontraktów eksportowych zawieranych przez krajowych przedsiębiorców na warunkach kredytowych.

W ramach Programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A., która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego. Podpisane pomiędzy KUKE S.A. i BGK umowy ramowe określają ramy dwustronnej współpracy BGK i KUKE S.A. w zakresie wypełniania celów Programu. Program zakłada następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

1. Finansowanie długoterminowe (okres kredytowania powyżej 2 lat):

  • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank importera
  • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio importerowi
  • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego

2. Finansowanie krótkoterminowe:

  • postfinansowanie akredytyw dokumentowych
  • dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
  • prefinansowanie eksportu

3. Program DOKE (dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych)


Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych

KUKE S.A. jest uczestnikiem programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. „Aktywizacja działań na wybranych rozwijających się rynkach zagranicznych istotnych z punktu widzenia polskiej polityki gospodarczej oraz kierunków międzynarodowej aktywności polskich przedsiębiorstw”. Celem programu jest zwiększenie obecności gospodarczej Polski w krajach istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju dwustronnej współpracy. Programem objętych jest 10 państw: Angola, Azerbejdżan, Indonezja, Irak, Kazachstan, Libia, Turkmenistan, Wenezuela, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Uczestnictwo w Programie ułatwia negocjacje z zagranicznymi kontrahentami oraz zapewnia bezpieczeństwo eksportu lub inwestycji.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło:

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS