01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Program LIFE 2014-2020 również dla przedsiębiorców 2015/05/07

Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 15 września 2015 roku. Oferta finansowa Komisji Europejskiej zawiera dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych na poszczególne projekty. Łączny budżet Programu wynosi 3,4 mld Euro, z tego 75% środków przypadnie na podprogram środowiskowy, a 25% na klimatyczny.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono bowiem na dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu oraz określono następujące obszary priorytetowe:

  • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,
  • przyroda i różnorodność biologiczna,
  • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska,
  • łagodzenie skutków zmiany klimatu,
  • dostosowanie się do skutków zmian klimatu,
  • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

W projekcie LIFE może wziąć udział dowolny podmiot publiczny lub prywatny zarejestrowany na terenie UE jako beneficjent koordynujący lub współbeneficjent. Rolę beneficjenta koordynującego może pełnić również podmiot zarejestrowany w kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej, który zawarł z Unią Europejską odpowiednie porozumienie (patrz artykuł 5 Rozporządzenia LIFE).

W ramach obecnej perspektywy finansowej Programu LIFE 2014-2020 możliwe jest dofinansowanie, oprócz projektów tradycyjnych - podobnych do tych w ubiegłych perspektywach Programu LIFE, również projektów zintegrowanych oraz pomocy technicznej. Głównym celem projektów powinno być rozwiązanie, bądź przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego. Projekty muszą wpisywać się w zakres programu i jednocześnie spełniać odpowiednio warunek projektu demonstracyjnego, pilotażowego, dotyczącego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w zależności od wybranego obszaru tematycznego.

Polscy Wnioskodawcy planujący realizację projektu LIFE na obszarze Polski mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy ogłosił nabór wniosków tradycyjnych o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020”, w tym planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe od 2016. Wnioski należy składać w terminie od 1.06.2015 r. do 22.06.2015 r. Intensywność dofinansowania projektów uzależniona jest m.in. od formy prawnej podmiotu składającego wniosek i zakresu tematycznego i wynosić będzie do 15% lub do 30% kosztów kwalifikowanych projektów. W przypadku państwowych jednostek budżetowych wynieść może nawet do 40%. Dofinansowanie to pozwali uzupełnić budżet projektu (w przypadku wygranej w Brukseli) nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (a w przypadku państwowych jednostek budżetowych do 100%).

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
EENEP Białystok

Źródło:

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS