01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Dofinansowanie na poprawę BHP w firmie 2015/05/07

W ramach programu prewencji wypadkowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, który wspiera działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Jest to bezzwrotne wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne, doradcze oraz inwestycyjno-doradcze. O wsparcie może się ubiegać każdy przedsiębiorca, ale na wysokie dofinansowanie mogą liczyć firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie projektów w wysokości do 90 proc. kosztów projektu, maksymalna kwota dofinansowania to 140 tys. zł. Małe firmy natomiast mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. maksymalnie 210 tys. zł. Średnie przedsiębiorstwa mogą oczekiwać dofinansowania w wysokości 60 proc. do 340 tys. zł. Duże firmy mogą liczyć na 20 proc dofinansowania w maksymalnej wysokości 500 tys. zł.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dofinansowanie, powinien złożyć odpowiedni wniosek do Centrali ZUS, do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji. Wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl/prewencja . Kolejny krok to formalna ocena wniosku. Dokonywana jest ona przez pracownika Zakładu, a następnie dokonywana jest ocena merytoryczna, przez eksperta z dziedziny, której dotyczy projekt działań naprawczych, czy też prewencyjnych. Po pozytywnej ocenie podpisywana jest umowa na realizację projektu, a po podpisaniu następuje przekazanie środków, w dwóch transzach.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na tę działalność w 2015 roku wynosi 44 mln 810 tys. zł, tj. ponad 0,65 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym FUS. Do tej pory z dofinansowania skorzystały już 92 przedsiębiorstwa.

Opracowała:

Krystyna Biełach
EnterpriseEurope Network
EENEP Białystok

Źródło: www.zus.pl/prewencja

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS