01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Odwrócony VAT na sprzęt elektroniczny od 1 lipca 2015r. 2015/06/09

Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia, w którym to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT. Zmiany te dotyczą rozszerzenia listy towarów objętych tzw. odwróconym VAT, która powiększy się o takie urządzenia elektroniczne jak m. in.: tablety, laptopy, telefony komórkowe, konsole do gier wideo. Ponadto katalog zostanie poszerzony o niektóre postacie złota, wyrobów ze stali oraz biżuterię.

Powyższe zmiany w zakresie obrotu wyrobami elektronicznymi dotyczyć będą operacji o wartości co najmniej 20 tys. zł netto w ramach jednolitej gospodarczo transakcji.

Ponadto zmiany obejmą tylko nabywców będących czynnymi płatnikami VAT. W takim wypadku zbywca na fakturze umieści informację: „odwrotne obciążenie”, która komunikować będzie, że to na nabywcy spocznie obowiązek rozliczenia się z US, a sprzedawca otrzyma kwotę netto za swoje towary.

Zmiany nakładają również obowiązek comiesięcznych lub cokwartalnych informacji podsumowujących. Zestawienie to będzie musiało zawierać wykaz kontrahentów oraz obroty dotyczące transakcji objętych odwróconym VAT.

Rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wymagało wprowadzenia zmian w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Źródło: www.mf.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS