PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Region Morza Bałtyckiego uznawany jest za atrakcyjny i dynamiczny obszar współpracy europejskiej. Nowa strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego tegoż obszaru traktowanego jako całość poprzez wspieranie działań proinnowacyjnych w ramach współpracy ponadregionalnej.

Regiony niemetropolitalne w regionie Morza Bałtyckiego starają się wspierać rozwój innowacyjności. Jednocześnie zmagają się z nowymi wyzwaniami takimi jak: ochrona dostępności wykwalifikowanych kadr, rozwój współpracy pomiędzy nauką i ekonomią oraz wsparcie tworzenia i dalszego rozwoju sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt BSR InnoReg (ang.: BSR InnoReg "BSR Innoreg” Strengthening Innovation Governance in Baltic Nonmetropolitan Regions through Transnational Cooperation) jest odpowiedzią na powyższe wyzwania. Jego celem jest wzmocnienie zaangażowania władz w zarządzanie innowacjami w regionach niemetropolitalnych obszaru Morza Bałtyckiego.

  1. Projekt wpisuje się w cele programu poprzez promocję strategicznego podejścia do regionalnego zarządzania i wsparcia innowacji, jak również poprzez integrację regionalnych polityk w poszczególnych krajach Morza Bałtyckiego, w celu wzmocnienia zaangażowania w długofalową współpracę i partnerstwo między regionami krajów BSR.
  2. Projekt wspiera zrównoważony rozwój regionalny koncentrując się na niemetropolitalnych regionach Morza Bałtyckiego
  3. BSR InnReg koncentruje się na zwiększaniu potencjału i długofalowości w planowaniu władz regionalnych oraz organizacji rozwoju regionalnego w celu świadczenia nowoczesnych (innowacyjnych) usług dla MSP. Dlatego też, MSP są beneficjentami ostatecznymi w działaniach projektu.
  4. W przypadku Podlasia jest to kontynuacja projektu VBN InnoReg realizowanego w obecnym konsorcjum (UwB i UMWP), w ramach którego zostały przeprowadzone m.in. szkolenia dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, żeby zwiększyć świadomość o innowacjach oraz przeprowadzono raporty dotyczące charakterystyki regionalnych systemów innowacji. Na podstawie wniosków z powyższych raportów została opracowana strategia działania obecnego projektu BSR InnoReg.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego