PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 
Poręczenie należytego wykonania umowy – nowy produkt oferowany przez PFP

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu do oferty Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. (PFP) nowego produktu – poręczenia należytego wykonania umowy. Przedsiębiorca, który wygrał przetarg, najczęściej zobowiązany jest do przedstawienia Beneficjentowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którą będzie realizował.

Poręczenie jest jedną z dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia kontraktu pozyskanego na drodze wygranej przetargu zorganizowanego na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia. W odpowiedzi na potrzeby płynące z rynku, gdzie przedsiębiorcy nie zawsze mają możliwość blokowania w tym celu gotówki, PFP proponuje uzyskanie przez przedsiębiorcę poręczenia do 1 mln PLN.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://poreczenia.com.pl/poreczenia-nalezytego-wykonania-umowy/ lub do kontaktu: Anna Bajkowska - tel: 85 740 86 69.


 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS