01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekt Fast Forward Europe
18   Projekty zakończone
19   Lokale do wynajęcia
20   Zaprzyjaźnione strony
21   Wyszukiwanie zaawansowane
22   Pomoc/Cookies
23   Wyślij mail
24   Subskrypcja biuletynu
25   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Aktualności

 
 
Podsumowanie projektu Princess realizowanego przez PFRR

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dostrzegając potrzebę promocji świadomości ekologicznej i rozwoju biznesu przyjaznego środowisku została członkiem konsorcjum projektu PRINCESS. Jego głównym celem było kojarzenie przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego z osiemnastu krajów Unii Europejskiej. Doświadczenie liderów projektu pokazało, że bezpośrednie spotkania przedsiębiorstw są skuteczną metodą nawiązania współpracy biznesowej. Projekt zakładał organizację czterech imprez matchmaking’owych w następujących obszarach: Dostarczanie, zarządzane i uzdatnianie zasobów wodnych, zarządzanie odpadami i recykling, źródła odnawialnej energii oraz przekształcanie biomasy w bioenergię.


Łącznie we wszystkich imprezach wzięło udział 825 firm z całej Europy, które odbyły łącznie niemal 10 tys. spotkań. Wynik jest imponujący ze względu na to, że w nowych krajach Unii Europejskiej, jak Polska, przedsiębiorstwa we wskazanych sektorach dopiero rozpoczynają swoją działalność, a aspekt ochrony środowiska jest nowym doświadczeniem. Wynik świadczy również o tym, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu działalność, a świadomość ekologiczna Europejczyków jest coraz silniejsza.

Zadowolenie przedsiębiorstw zbadane po ich uczestnictwie w zorganizowanych giełdach kooperacyjnych świadczy o skuteczności partnerów projektu, którzy dołożyli wszelkich starań, by spotkania były owocne, a rezultaty maksymalizowały korzyści zarówno firm jak i otoczenia, w którym działają. Organizację przedsięwzięcia ułatwiło stworzone przez Komisję Europejską narzędzie służące kojarzeniu przedsiębiorstw na tego typu imprezach. Przykład jego zastosowania można znaleźć na stronie www.trademeeting.com

Wielu z uczestników wyraziło chęć kontynuacji tego typu działań i zadeklarowało swoje uczestnictwo w podobnych imprezach.

Projekt oprócz zrealizowania założonych celów przyniósł wiele dodatkowych korzyści. Została utworzona olbrzymia baza danych firm, których działalność związana jest z ochroną środowiska naturalnego. Oprócz nawiązania współpracy biznesowej pojawiła się możliwość transferu technologii z krajów bardziej rozwiniętych do tych, które są w głębokiej potrzebie nowych rozwiązań technologicznych. Sama informacja o organizowanych przez PRINCESS imprezach została rozpowszechniona pośród około 12 tys. firm, które z pewnością skorzystają z wiedzy i technologii prezentowanej przez uczestników czterech edycji targów.

Projekt również pokazał, że nawet Polskie przedsiębiorstwa nie odstają od standardów międzynarodowych i są w stanie chronić środowisko na zbliżonym poziomie do norm zachodnich.

Działania projektu zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej.


 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS